About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Actualiteit: word journalist” to assign it to your class.

Ann Jacobs

Actualiteit: word journalist

Grades: 6th Grade, 5th Grade
Subjects: Social Studies, Writing

Student Instructions

Taak: Kies een foto en een artikel uit een krant of van het internet. stap 1: Stel jezelf kort voor en voeg een selfie toe met photo stap 2: Situeer het artikel op de tweede pagina op de wereldkaart en voeg een foto van jouw onderwerp toe via upload. stap 3: Haal de kern uit jouw artikel en antwoord op de vragen: wie, wat, waar, waarom? Gebruik de label stap 4: maak een fotocollage over jouw onderwerp. Zoek foto's op het internet en bewaar ze in de camerarol. Gebruik dan de upload. stap 5: Schrijf op basis van die informatie een kort artikeltje van 10 tot 15 goede zinnen. Denk aan hoofdletters, leestekens, onderwerp, persoonsvorm en dergelijke. Ben je klaar en heb je alles nagelezen? Druk dan op check

Loading