About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 14: Địa điểm 2-Tập đọc” to assign it to your class.

Tập đọc-Read. Record your reading! 1. Gia đình em ở thành phố Houston. 2. Nông trại có nhiều thú vật. 3. Ở bệnh viện có nhiều bác sĩ và y tá. 4. Mẹ đi bưu điện để gởi thư. 5. Chú em hay ở khách sạn khi đi làm xa. 6. Bà Nội vô ngân hàng lấy tiền. 7. Em thích đi siêu thị Costco. 8. Chị em thích mượn sách ở thư viện. 9. Bố mẹ thích đi xem tranh ở viện bảo tàng. 10. Em thích đi chơi ở công viên. hint: nhiều = many bác sĩ = doctor y tá = nurse Thú vật = animals gởi thư = mail letter đi làm xa = on business trip (work far way from home) lấy tiền = withdraw money mượn sách = borrow books xem tranh = see paintings chơi = play

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 14: Địa điểm 2-Tập đọc

Listen to Cô Linh's reading in voice instruction first before recording your reading.

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading