About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Llythyren m” to assign it to your class.

Beth Ellis

Student Instructions

Llythyren m

Llythyren yr wythnos yw ‘m’ • Edrychwch ar y fideo ac ymarfer ffurfio ‘m’ yn gywir gyda phensil, mewn tywod, blawd, gyda phaent, gyda brwsh a dŵr tu allan, neu yn syth ar Seesaw. Os nad yw eich plentyn yn gallu ffurfio’r lythyren, gwnewch y lythyren mewn highlighter yn gyntaf a gadewch iddyn nhw fynd drosto mewn pensil. • Ydych chi’n gallu ffeindio 5 peth sy’n dechrau gyda ‘m’ yn gymraeg? Ewch trwy beth yw enw pob eitem gyda‘ch plentyn. Rhowch y 5 peth ar hambwrdd, neu fwrdd. Cuddiwch un o’r eitemau a gofynwch i’ch plentyn ddyfalu beth sydd ar goll. Gallwch dynnu llun, neu gwneud fideo byr ohonnoch eich hun yn chwarae'r gem. Gallwch hefyd ffurfio'r 'M' drwy ddefnydio'r paint tool ar Seesaw. This week’s letter is ‘m’ •Watch the video and practice forming the letter ‘m’ with a pencil, in sand, flour, with paint, with a brush and water outside or straight on Seesaw using the paint application. If you child is unable to form an 'm', try forming it first with a highlighter or a yellow felt pen and let them trace over it. •Can you find 5 things that start with ‘m’ in Welsh? There's a list below for ideas! Go through the name of each item with your child. Place them on a tray, or on a table. Cover them with a tea towel, take one away and see whether your child can guess what’s missing. You can take a picture or a short video of you playing the game and upload it as a response to this activity. You can also form an 'm' using the paint tool on Seesaw. Pig- mochyn (m- o- ch-in) Strawberry- mefus (m-air-v-i-sss) Monkey - mwnci (m-w-n-cee) Necklace - mwclus (mwc-l-i-sss) Mug -mwg Mushroom - madarch (mad- a-r-ch)

Pre-K, Writing
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading