About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Doplňování slov do vět - slova s předpon…” to assign it to your class.

Jitka Legezová

Student Instructions

Doplňování slov do vět - slova s předponami vy-, vý

Přiřaď si add aktivitu. Klepni na nástroj move a přetáhni vhodná slova do vět. Věty napiš do školního sešitu. Ulož check aktivitu.

3rd Grade, Writing
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading