About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 15: Vận chuyển-Tập dịch” to assign it to your class.

Dịch sang Tiếng Anh (Translate into English) 1. Houston có 2 phi trường lớn: Hobby và Bush. = 2. Xe lửa chạy qua cánh đồng lúa. = 3. Xe vận tải chở đồ đến siêu thị. = 4. Trường em có nhiều xe buýt màu vàng. = 5. Mỗi ngày mẹ chở em đi học bằng xe hơi màu trắng. = 6. Ông bà đi xe tắc xi đến khách sạn. = 7. Chú em có xe gắn máy màu đen và nâu. = 8. Em và bạn đạp xe đạp đi công viên. = 9. Em thấy xe xích lô ở Việt Nam. = 10. Em thích máy bay. = hint: chạy qua = run through lúa = rice chở đồ = carry merchandise Mỗi = every chở em đi học = take me to school đạp = ride

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 15: Vận chuyển-Tập dịch

Chọn biểu tượng cuốn sách (Edit notes) để viết câu trả lời dịch sang Tiếng Anh. Use function "Edit Note" to write your translation in English (notebook button).

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: