About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Maths - Fraction: word problem” to assign it to your class.

Debbie Min

Student Instructions

Maths - Fraction: word problem

It might help if you first think of different scenarios in which we use fractions. Then pick on and turn it into a word problem to solve! Have fun. : ) Het kan helpen als u eerst denkt aan verschillende scenario's waarin we breuken gebruiken. Kies dan en verander het in een woordprobleem om op te lossen! Det kan hjælpe, hvis du først tænker på forskellige scenarier, hvor vi bruger fraktioner. Derefter skal du tænde og gøre det til et ordproblem at løse!

5th Grade, Math
9 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading