About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Řemesla” to assign it to your class.

Jana Doležálková

Řemesla

Grades: 3rd Grade, 5th Grade, 4th Grade
Subjects: History, Speech

Student Instructions

Řemesla existovala a existují dodnes. Zamysli se, která řemesla už zanikla nebo zanikají. O nich napiš na 1.stranu této aktivity. Vzpomeneš si třeba díky některým filmovým pohádkám pro děti (např. Pyšná princezna, Byl jednou jeden král...). Informace z jejich historie doplň i fotkami nebo obrázky. 2.strana aktivity: Vymysli takové řemeslo, které neexistuje, neexistovalo (zapoj svou fantazii). Vysvětli, o které řemeslo se jedná, popiš ho (co všechno by dokázalo vyrobit, nebo co by lidem umožňovalo, zajišťovalo...). Nakonec ho vyjádři pohybem. Užij si tvoření!

Loading