About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 15: Vận chuyển-Tập đọc” to assign it to your class.

Tập đọc-Read. Record your reading! 1. Houston có 2 phi trường lớn: Hobby và Bush. 2. Xe lửa chạy qua cánh đồng lúa. 3. Xe vận tải chở đồ đến siêu thị. 4. Trường em có nhiều xe buýt màu vàng. 5. Mỗi ngày mẹ chở em đi học bằng xe hơi màu trắng. 6. Ông bà đi xe tắc xi đến khách sạn. 7. Chú em có xe gắn máy màu đen và nâu. 8. Em và bạn đạp xe đạp đi công viên. 9. Em thấy xe xích lô ở Việt Nam. 10. Em thích máy bay. hint: chạy qua = run through lúa = rice chở đồ = carry merchandise Mỗi = every chở em đi học = take me to school đạp = ride

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 15: Vận chuyển-Tập đọc

Listen to Cô Linh's reading in voice instruction first before recording your reading.

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: