About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Creu bwyd i'r adar! Making bird food” to assign it to your class.

Beth Ellis

Student Instructions

Creu bwyd i'r adar! Making bird food

Edrychwch ar y fideo er mwyn gweld sut i greu'r bwyd i'r adar. Bydd angen - cheerios, neu unrhyw rawnfwyd siâp cylch, 'pipe cleaner' neu ddarn o gortyn, darn o gortyn neu ruban. - Yn gyntaf trowch waelod y 'pipe cleaner' neu clymwch gwlwm yn y cortyn fel bo'r grawnfwyd ddim yn gallu syrthio i ffwrdd. - Yna, yn ofalus rhowch y grawnfwyd siâp cylch ar y pipe cleaner neu'r cortyn. - Ar ôl llenwi'r pipe cleaner neu'r cortyn gyda'r grawnfwyd, rhowch y ddau ben at ei gilydd, neu clymwch nhw'n ofalus. Os ydych yn defnyddio 'pipe cleaner' fe allwch chi greu siapau gwahanol fel yn y fideo. - Clymwch y rhuban, neu gortyn o'i chwmpas fel eich bod yn gallu ei hongian o'r goeden. - Gwyliwch yr adar yn mwynhau'r bwyd! - Cofiwch uwchlwytho fideo neu lun o'ch gwaith i Seesaw. Pob lwc! Watch the video to see how to make the bird feeder. - You will need cheerios or circular cereal, a pipe cleaner or a piece of string, a piece of string or ribbon. - Tie a knot on the bottom of the pipe cleaner or string so that the cereal doesn't just fall off the end. - Thread the cereal onto the pipe cleaner or string until you have completely filled it. - Tie both ends of the string or pipe cleaner together, If you are using a pipe cleaner you can create different shapes. - Tie a piece of string or ribbon around your bird feeder so that you can hang it on a tree. - Hang your birdfeeder outside and watch the birds enjoy the food! - Don't forget to upload your pictures or videos on Seesaw! Good luck!

Pre-K, Science, World Languages
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading