About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Creu bwyd i'r adar! Making bird food” to assign it to your class.

Beth Ellis

Creu bwyd i'r adar! Making bird food

Grades: PK-TK
Subjects: Science, World Languages

Student Instructions

Edrychwch ar y fideo er mwyn gweld sut i greu'r bwyd i'r adar. Bydd angen - cheerios, neu unrhyw rawnfwyd siâp cylch, 'pipe cleaner' neu ddarn o gortyn, darn o gortyn neu ruban. - Yn gyntaf trowch waelod y 'pipe cleaner' neu clymwch gwlwm yn y cortyn fel bo'r grawnfwyd ddim yn gallu syrthio i ffwrdd. - Yna, yn ofalus rhowch y grawnfwyd siâp cylch ar y pipe cleaner neu'r cortyn. - Ar ôl llenwi'r pipe cleaner neu'r cortyn gyda'r grawnfwyd, rhowch y ddau ben at ei gilydd, neu clymwch nhw'n ofalus. Os ydych yn defnyddio 'pipe cleaner' fe allwch chi greu siapau gwahanol fel yn y fideo. - Clymwch y rhuban, neu gortyn o'i chwmpas fel eich bod yn gallu ei hongian o'r goeden. - Gwyliwch yr adar yn mwynhau'r bwyd! - Cofiwch uwchlwytho fideo neu lun o'ch gwaith i Seesaw. Pob lwc! Watch the video to see how to make the bird feeder. - You will need cheerios or circular cereal, a pipe cleaner or a piece of string, a piece of string or ribbon. - Tie a knot on the bottom of the pipe cleaner or string so that the cereal doesn't just fall off the end. - Thread the cereal onto the pipe cleaner or string until you have completely filled it. - Tie both ends of the string or pipe cleaner together, If you are using a pipe cleaner you can create different shapes. - Tie a piece of string or ribbon around your bird feeder so that you can hang it on a tree. - Hang your birdfeeder outside and watch the birds enjoy the food! - Don't forget to upload your pictures or videos on Seesaw! Good luck!

Loading