About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Pysgota am eich enw / Ice fishing for yo…” to assign it to your class.

Beth Ellis

Pysgota am eich enw / Ice fishing for your name

Grades: PK-TK
Subjects: Reading

Student Instructions

Trafodwch enw eich plentyn gyda'ch plentyn. -Gwyliwch y fideo - Ysgrifennwch pob lythyren sydd yn enw eich plentyn yn fawr ar ddarn o bapur, cofiwch ddefnyddio prif lythyren am lythyren cyntaf enw eich plentyn. Gallwch drafod fod pob enw yn dechrau gyda prif lythyren achos mae pawb yn bwysig. - Torrwch y llythrennau mewn i ddarnau unigol. Gyda'ch help, neu yn annibynnol, a all eich plentyn ail drefnu'r llythrennau er mwyn ail greu ei enw/henw? - Edrychwrch ar y weithgaredd. Defnyddiwch y botwm move i ddod o hyd i'r llythrennau yn enw eich plentyn. Synudwch y llythrennau cywir i'r linell ddu er mwyn sillafu enw eich plentyn. - Cliciwch check er mwyn safio gwith eich plentyn Discuss your child's name with them. -Watch the video - Write out each letter in your child's name clearly on a piece of paper. remember to use a capital letter for the first letter in your child's name. You can discuss this and say that everyone is special and important so they need a capital letter at the start of their name. - Cut each letter and mix them up on the floor. With your helo, or independently can your child rearrange the letters to spell out his or her name? - Have a look at the activity. Use the move tool to find the letters in your child's name - Move the correct letters to the black line to spell your child's name name. - Click check to save your work into your journal Mwynhewch / Enjoy!

Loading