About Seesaw Sign Up

Students use creative tools in the Seesaw app or website to complete classroom activities like "Repassem les vocals.…"

Dolça Cebrian

Student Instructions

Repassem les vocals. Vocals "i" "u"

Clica el butó , busca el teu nom i clica'l. Clica i arrossega cada dibuix a la caixa corresponent segons tingui "i" o "u" en el seu nom. Clica la propera activitat. Clica i escriu sobre les línies la lletra "i" en lletra lligada. Clica i fotografia alguna cosa de la classe que tingui el so "i" en el seu nom. Arrossega-la dintre d'un requadre. Torna a clicar i busca una altra cosa de la classe que tingui el so "i". Arrossega-la dintre de l'altre requadre. Clica i escriu el nom dels objectes que has fotografiat. Clica la propera activitat. Fes el mateix procés anterior amb la lletra "u". Clica quan hagis acabat per guarda-ho al teu portafolis.

1st Grade, Kindergarten, World Languages
12 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: