About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 5: Tập đọc-Bộ phận cơ thể 1” to assign it to your class.

Tập đọc-Read. Record your reading! 1. Em có đôi mắt to. 2. Em có 2 bàn tay nhỏ. 3. Tóc của em ngắn và thẳng. 4. Chân của em dài. 5. Anh trai của em cao. 6. Em gái của em thấp. 7. Bàn chân của em dơ. 8. Mặt của em sạch. 9. Chân em đi nhanh. 10. Bà Nội nhìn bên phải.

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 5: Tập đọc-Bộ phận cơ thể 1

Nghe Cô Linh đọc trước khi thu âm con đọc. Listen to Cô Linh's recording first before recording your reading.

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: