About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Llythyren y” to assign it to your class.

Beth Ellis

Llythyren y

Grades: PK-TK
Subjects: World Languages

Student Instructions

Llythyren yr wythnos yw ‘y’ • Gwyliwch fideo tric a chlic ‘y’ ar youtube (linc isod) • Gwrandewch ar gân tric ‘y’ ar youtube (linc isod) • Edrychwch ar y fideo ac ymarfer ffurfio ‘y’ yn gywir gyda phensil, mewn tywod, blawd, gyda phaent, gyda brwsh a dŵr tu allan, neu yn syth ar Seesaw. Os nad yw eich plentyn yn gallu ffurfio’r lythyren, gwnewch y lythyren mewn highlighter yn gyntaf a gadewch iddyn nhw fynd drosto mewn pensil. •Ydych chi’n adnabod y llythrennau yn y gist? Edrychwch ar y cyfarwyddiadau am esiampl. Dwedwch sŵn y llythrennau. Ydych chi’n gallu aildrefnu’r llythrennau i wneud gair? Mae yna gliw i’ch helpu chi! Ydych chi’n gallu darllen y gair yn ofalus? This week’s letter is ‘y’ •Watch the ‘tric a chlic’ ‘y’ video on YouTube (link below) •Watch the ‘y’ tric a chlic song on YouTube (link below) •Watch the video and practice forming the letter ‘y’ correctly with a pencil, in sand, flour, with paint, with a brush and water outside or straight on Seesaw using the paint application. If your child is unable to form a 'y', try forming it first with a highlighter or a yellow felt pen and let them trace over it. • Can you say the sound of each letter in the treasure chest? Look at the example for a fideo with instructions on how to play the game. There’s a picture clue to help you. Can you reorganise each letter in order to make a word. Can you read the word? Each word is listed in the example. Youtube ‘y’ song - https://m.youtube.com/watch?v=7QAUtx04vkU Youtube Peniarth ‘y’ video- https://m.youtube.com/watch?v=uLRdSMyifDo

Loading