About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Gedicht - Begrüßung” to assign it to your class.

Frau Fruhwirth

Gedicht - Begrüßung

Grades: 3rd Grade, 2nd Grade, 4th Grade
Subjects: World Languages, Reading

Student Instructions

Lies dir das Gedicht gut durch. Klicke auf rec und lies mir das Gedicht vor. Klicke auf check , wenn du fertig bist. Viel Spaß! seesaw

Loading