About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Body Parts - 3rd grade” to assign it to your class.

Teacher Rose

Student Instructions

Body Parts - 3rd grade

1. Използвайте флаш картите от линка, за да затвърдите вече изучените думи: https://quizlet.com/_7tl81h?x=1jqt&i=murrd 2. Страница 1: Поставете думите на тяхното правилно място. (с влачене). Довършете изреченията. Кажете и запишете. 3. Страница 2: Заградете вярната дума (с влачене). Напишете я. (използвайте бутона за дублиране на текст и редактирайте текста в синята кутийка) 4. Изгледайте, клипчето, https://youtu.be/qYL5e1B7aKU , повторете думите. Кои са новите части на тялото, които срещнахте? Добавете трети слайд на заданието. Напишете и кажете новите думи на английски език (или някои от тях.) и напишете тяхното значение на български език. Приятно учене!

3rd Grade, World Languages, English Language Learners, Writing
79 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Поставете думите на тяхното правилно място. (с влачене). Довършете изреченията. Кажете и запишете.

Loading