About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 3: Tập dịch-Thời gian” to assign it to your class.

Dịch sang Tiếng Anh (Translate into English) 1. Thứ Ba = 2. Thứ Năm= 3. Chủ Nhật = 4. Tháng Bảy = 5. Tháng Một/Tháng Giêng = 6. Tháng Mười Hai/Tháng Chạp = 7. Hôm nay = 8. Tuần rồi = 9. Tháng này = 10. Năm tới =

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 3: Tập dịch-Thời gian

Chọn biểu tượng cuốn sách (Edit notes) để viết câu trả lời dịch sang Tiếng Anh. Use function "Edit Note" to write your translation in English (notebook button).

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: