About Seesaw Sign Up

Teachers, save “My passport for collaboration” to assign it to your class.

Teacher Rose

Student Instructions

My passport for collaboration

Ако сте потърсили помощ от приятел или сте дали помощ на приятел, то попълнете заедно с него своя паспорт, за да получите своята звезда значка за седмицата. Дейността се отразява в месечното електронно портфолио на всеки и ученик и документира, че вие умеете да търсите и намирате необходима помощ. за да се учите от всичко и всички. Освен това говори, че имате добро сърце и помагате на приятел в нужда! Как да попълните паспорта? 1. Напишете имената на сътрудниците - вашето и на вашия партньор. 2. Отбележете вида на сътрудничеството, помощта, която сте оказали или ви е била оказана. 3. Напишете датата. Желая ви приятно учене и успешно сътрудничество! Teacher Rose

3rd Grade, 2nd Grade, 4th Grade, English Language Learners, World Languages, Digital Citizenship
11 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading