About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 17: Trường học -Tập dịch” to assign it to your class.

Dịch sang Tiếng Anh (Translate into English) 1. Tòa nhà này có bao nhiêu lầu? = 2. Tòa nhà này có ba lầu. = 3. Có bao nhiêu phòng học ở lầu một? = 4. Có 20 phòng học ở lầu một. = 5. Tòa nhà này có bao nhiêu cầu thang? = 6. Tòa nhà này có 4 cầu thang. = 7. Cầu thang lên lầu hai có bao nhiêu bậc thang? = 8. Cầu thang lên lầu hai có 15 bậc thang. = 9. Phòng học của em có bao nhiêu cửa sổ= 10. Phòng học của em có 4 cửa sổ. = Hints: bao nhiêu = how many

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 17: Trường học -Tập dịch

Chọn biểu tượng cuốn sách (Edit notes) để viết câu trả lời dịch sang Tiếng Anh. Use function "Edit Note" to write your translation in English (notebook button).

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
4 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading