About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 13: Địa điểm-Tập dịch” to assign it to your class.

Dịch sang Tiếng Anh (Translate into English) 1. Bà Ngoại thích đến chùa. = 2. Tiệm bán quần áo ở đâu?= 3. Em muốn đi sở thú = 4. Gia đình em đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. = 5. Anh trai của em thích ăn ở nhà hàng = 6. Trường học của em tên là Trường Việt Ngữ Hùng Vương. = 7. Mùa hè, em thích đi tắm biển ở Galveston = 8. Đồi nhỏ hơn núi. = 9. Hồ lớn hơn ao. = 10. Mẹ em đi chợ mỗi Thứ Bảy. hint: đến= come bán= sell mỗi = every đi tắm= go swim nhỏ hơn= smaller lớn hơn= bigger thích= like muốn =want

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 13: Địa điểm-Tập dịch

Chọn biểu tượng cuốn sách (Edit notes) để viết câu trả lời dịch sang Tiếng Anh. Use function "Edit Note" to write your translation in English (notebook button).

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading