About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Нетикет - моята онлайн репутация” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Student Instructions

Нетикет - моята онлайн репутация

Нетикет - това са етични правила за общуване в Интернет. Каква репутация искате да имате в мрежата? Имате ли лични правила и какви са те? Това е вашият дигитален отпечатък! 1. Докоснете бутона за добавяне add, за да започнете дейността. 2. Използвайте инструмента label за да създадете етикети, за да създадете вашия цифров отпечатък. 3. Докоснете микрофона mic и споделете какво трябва да правите за да сте добър цифров гражданин. 4. Докоснете check , за да добавите към дневника си.

4th Grade, Computer Science
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading