About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Adnabod ac aildrefnu rhifau : Recognisin…” to assign it to your class.

Beth Ellis

Adnabod ac aildrefnu rhifau : Recognising and reorganising numbers

Grades: PK-TK
Subjects: World Languages, Math

Student Instructions

Ydych chi’n gallu creu 11 darn o arian ac ysgrifennu’r rhifau 0 i 10 ar bob yn? Neu argraffwch a thorrwch allan y darnau arian yn y weithgaredd. Gofynwch i rywun yn y tŷ i guddio’r 10 darn arian o gwmpas yr ardd neu’r tŷ. Ydych chi’n gallu dod o hyd i’r rhifau? Ydych chi’n gallu darllen y rhifau ac yna rhoi nhw yn eu trefn? Her: Gofynnwch gwestiynau...Pa rhif sy’n 1 yn fwy na 6? Pa rhif sydd un yn llai na 3? Can you make 11 pieces of treasure and write the numbers 0 to 10 on each one? If you have a printer, you can print and cut out the pieces of money in the example. Ask someone to hide the numbers around the house, or in the garden. Can you find all 11 numbers? Can you put the numbers back in order from 0 to 10? Challenge: Ask questions like... Which number is 1 more than 5? Which number is 1 less than 8? Pob lwc!

Loading