About Seesaw Sign Up

Students use creative tools in the Seesaw app or website to complete classroom activities like "Decimaltal 5 åk 5"

AnnaKarin Jern

Student Instructions

Decimaltal 5 åk 5

Tryck på . Tryck på . Tryck på för att spela in vad du gör. Räkna och berätta hur du gör. Tryck på för att skicka in uppgiften.

5th Grade, Math
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: