About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Decimaltal 5 åk 5” to assign it to your class.

AnnaKarin Jern

Decimaltal 5 åk 5

Grades: 5th Grade
Subjects: Math

Student Instructions

Tryck på add. Tryck på drawing. Tryck på rec för att spela in vad du gör. Räkna och berätta hur du gör. Tryck på check för att skicka in uppgiften.

Loading