About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Llythyren t” to assign it to your class.

Beth Ellis

Student Instructions

Llythyren t

Llythyren yr wythnos yw ‘t’ • Gwyliwch fideo tric a chlic yn cyflwyno’r lythyren ‘t’ ar youtube (gweler y linc isod) • Gwrandewch ar gân tric a chlic y lythyren ‘t’ ar youtube (gweler y linc isod) • Edrychwch ar y fideo ac ymarfer ffurfio ‘t’ yn gywir gyda phensil, mewn tywod, blawd, gyda phaent, gyda brwsh a dŵr tu allan, neu yn syth ar Seesaw. Os nad yw eich plentyn yn gallu ffurfio’r lythyren, gwnewch y lythyren mewn highlighter yn gyntaf a gadewch iddyn nhw fynd drosto mewn pensil. •Gwyliwch y fideo i weld sut i chwarae'r gem. Ysrifennwch y llythrennau m,a,p,h a t ar y llawr tu allan gyda sialc, neu ar ddarn o bapur. Dwedwch y swn yn uchel a gofynnwch i'ch plentyn neidio, neu sblatio'r lythyren cywir. This week’s letter is ‘t’ •Watch the ‘tric a chlic’ ‘t’ video on YouTube (see link below) •Watch the ‘t’ tric a chlic video and song on YouTube (see link below) •Watch the video and practice forming the letter ‘t’ correctly with a pencil, in sand, flour, with paint, with a brush and water outside or straight on Seesaw using the paint application. If your child is unable to form a 't', try forming it first with a highlighter or a yellow felt pen and let them trace over it. • Watch the video on how to play the letter splat game. Write the letters m,a,p,h and t outside in chalk, or on pieces of paper. Shout out the sound and ask your child to jump o'r sblat the correct letter. Youtube ‘t’ song - https://www.youtube.com/watch?v=BgFS1KpBFRo&list=PLiKJf8nnSuDu54DKRy8QUpovKrvQ9nY8V&index=5 Youtube Peniarth ‘t’ video https://www.youtube.com/watch?v=t5BzBQRHRgA

Pre-K, World Languages
8 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading