About Seesaw Sign Up

Students use creative tools in the Seesaw app or website to complete classroom activities like "Kак да създам меню в…"

Dina Kirilova

Student Instructions

Kак да създам меню в PowerPoint

1. Отворете и запишете на вашия компютър файла: https://docs.google.com/document/d/1x_qVHrhzdMBIqWg0KWw4RYh_9CkG4DAvulDQIjsbMM0/edit?usp=sharing 2. Изпълнете инструкциите в него! 3. Създайте презентация за вашата седмична програма като използвате меню. Чрез него потребителя, избирайки ден от седмицата да види какви учебни часове ще има. 4. Запишете презентацията в PDF файл и поставете . 5. Публикувайте в дневника приятна работа

4th Grade, Computer Science
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire