About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 14: Địa điểm 2-Tập dịch” to assign it to your class.

Dịch sang Tiếng Anh (Translate into English) 1. Gia đình em ở thành phố Houston. = 2. Nông trại có nhiều thú vật. = 3. Ở bệnh viện có nhiều bác sĩ và y tá. = 4. Mẹ đi bưu điện để gởi thư. = 5. Chú em hay ở khách sạn khi đi làm xa. = 6. Bà Nội vô ngân hàng lấy tiền. = 7. Em thích đi siêu thị Costco. = 8. Chị em thích mượn sách ở thư viện. = 9. Bố mẹ thích đi xem tranh ở viện bảo tàng. = 10. Em thích đi chơi ở công viên. = hint: nhiều = many bác sĩ = doctor y tá = nurse Thú vật = animals gởi thư = mail letter đi làm xa = on business trip (work far way from home) lấy tiền = withdraw money mượn sách = borrow books xem tranh = see paintings chơi = play

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 14: Địa điểm 2-Tập dịch

Chọn biểu tượng cuốn sách (Edit notes) để viết câu trả lời dịch sang Tiếng Anh. Use function "Edit Note" to write your translation in English (notebook button).

3rd Grade, 1st Grade, 2nd Grade, World Languages
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading