About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Häälikurühmad” to assign it to your class.

Tuuli Koitjärv

Student Instructions

Häälikurühmad

Jaota häälikud rühmadesse! Harjutuse alustamsieks klõpsa add. Tõmba pen häälikuid märkivatele tähtedele joon ümber. Ümbritse täishäälikud punase joonega, suluta kaashäälikud sinise joonega ja sulghäälikud rohelise joonega.

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, Special Education, Writing, Reading
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading