About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Häälikurühmad” to assign it to your class.

Tuuli Koitjärv

Häälikurühmad

Grades: 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade
Subjects: Reading, Writing, Special Education

Student Instructions

Jaota häälikud rühmadesse! Harjutuse alustamsieks klõpsa add. Tõmba pen häälikuid märkivatele tähtedele joon ümber. Ümbritse täishäälikud punase joonega, suluta kaashäälikud sinise joonega ja sulghäälikud rohelise joonega.

Loading