About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Hir a byr - long and short” to assign it to your class.

Beth Ellis

Student Instructions

Hir a byr - long and short

Trafodwch gydach plentyn am bethau sydd yn hir ac sydd yn fyr. Ydych chi’n gallu creu un lindys hir ac un byr? Gallwch dynnu llun, peintio, creu lindys allan o does, neu allan o focs wyau. Yna ydych chi’n gallu mesur y lindys gan ddefnyddio blociau lego, neu blociau pren neu ddarnau o basta i weld pa mor hir yw’r lindys hir a pha mor hir yw’r lindys byr. Mwynhewch! Talk to your child about things that are long and things that are short. Can you make 2 caterpillars, one long one and one short one you can draw them, paint them, make them out of play dough, make them out of egg boxes. Can you measure each caterpillar using Lego blocks, or wooden blocks, or pieces of pasta to find out how long your long caterpillar is and how long your short caterpillar is? Enjoy!

Pre-K, Home Learning, Science, Math
30 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading