About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Дигитална грамотност” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Student Instructions

Дигитална грамотност

Имате 3 задачи, които трябва да изпълните и да запишете резултатите в съответната страница на шаблона Задача1) Гледайте клипчето от линка https://www.youtube.com/watch?v=Pk4nVrCcwOg Отговорете какво е ЧАТ. Каква опасност крие чатът. Дайте пример какво трябва да направите ако попаднете в опасност. Използвайте инструментите и Задача2) На втория екран на шаблона силна парола за вашия пощенски акаунт. Използвайте и дайте кратко обяснение Задача3) Като използвате инструмента за рисуване молива и инструмента за работа с фигури се опитайте да създадете свои аватар. Коментирайте защо го правите с или Като приключите задачите изполвайте за да публикувате работата си в дневника.

4th Grade, Digital Citizenship
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Teacher Notes (not visible to students)

Учениците са запознати с правилата за безопасно поведение в мрежата. Те са имали упражнение за създаване на силни пароли / задача 2 е за затвърдяване/. Задача 3 цели учениците да използват инструментите и с тяхна помощ да създадат свой аватар. Така ще затвърдим наученото какви собствени снимки можем да публикуваме.