About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Ble mae pawb yn byw? Where do they all l…” to assign it to your class.

Mrs Salisbury

Student Instructions

Ble mae pawb yn byw? Where do they all live?

Mae cymeriadau'r stori i gyd yn byw yn Gwlad y Rwla. Ond, nid ydynt yn byw yn yr un ty. Heddiw rydym am ddysgu mwy am ble maent yn byw. Yn anffodus, mae'r Dewin dwl wedi mynd ar goll ar ol bod yn siopa am fwyd i pawb o Wlad y Rwla. A wnewch chi helpu'r Dewin dwl i fynd a'r siopa cywir yn ol i bawb? Gwrandewch yn ofalus ar y cyfarwyddiadau. The characters of the story all live in Gwlad y Rwla. However, they do not live in the same house. Today we will learn more about where they live. Unfortunately, the Dewin Dwl has gone missing after shopping for food for everyone from Gwlad y Rwla. Will you help the him take the right shopping back to everyone? Listen carefully to the instructions.

1st Grade, World Languages
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading