About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Електронна книга” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Student Instructions

Електронна книга

За създаване на електронна книга ще използваме следния линк https://app.writereader.com/login 1. Отворете го, изберете опцията "Ученик" , въведете вашето име и кодът на класа (cz4b) 2. Разгледайте примера 3. Направете подобна книжка за вас, за ваша любима игра или играчка или ваша история-добро преживяване. 4. Използвайте add 5. Споделете линка в дневника на класа като използвате link и check

4th Grade, Computer Science
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading