About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Llythyren r” to assign it to your class.

Beth Ellis

Student Instructions

Llythyren r

Llythyren yr wythnos yw ‘r’ • Gwyliwch fideo tric a chlic ‘r’ ar youtube (linc isod) • Gwrandewch ar gân tric ‘r’ ar youtube (linc isod) • Edrychwch ar y fideo ac ymarfer ffurfio ‘r’ yn gywir gyda phensil, mewn tywod, blawd, gyda phaent, gyda brwsh a dŵr tu allan, neu yn syth ar Seesaw. Os nad yw eich plentyn yn gallu ffurfio’r lythyren, gwnewch y lythyren mewn highlighter yn gyntaf a gadewch iddyn nhw fynd drosto mewn pensil. •Ydych chi’n gallu dosbarthu’r lluniau i’r fraich cywir? Mae wyth peth ac mae nhw’n dechrau gyda naill ai m,a,p,h,t,e,c neu r. Symudwch y lluniau i’r fraich sy’n cydfynd gyda’r lythyren mae’r llun yn dechrau gyda. Pob lwc! This week’s letter is ‘r’ •Watch the ‘tric a chlic’ ‘r’ video on YouTube (link below) •Watch the ‘r’ tric a chlic song on YouTube (link below) •Watch the video and practice forming the letter ‘c’ correctly with a pencil, in sand, flour, with paint, with a brush and water outside or straight on Seesaw using the paint application. If your child is unable to form a 'r', try forming it first with a highlighter or a yellow felt pen and let them trace over it. • Can you match each picture with the correct octopus arm? Each picture starts with either the letters m,a,p,t,h,e, c or r. Can you move each picture to the arm with the letter that the picture begins with? Good luck? The name of each picture is listed in the example with how to pronounce each word recorded as well. Youtube ‘r’ song - https://m.youtube.com/watch?v=ymcxcBefqPQ&list=PLiKJf8nnSuDu54DKRy8QUpovKrvQ9nY8V&index=9&t=0s Youtube Peniarth ‘r’ video https://m.youtube.com/watch?v=PtpwOZX46Ec

Pre-K, World Languages
7 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading