About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Род и число на съществителното име” to assign it to your class.

Yordanka Parvanova

Student Instructions

Род и число на съществителното име

1. Добавете с бутон (+) задачата към своя профил. 2. Прочетете написаното и помислете как ще изпълните задачата. 3. Преместете всяка дума във вярната колонка. 4. запишете промените и споделете в сайта чрез своя профил. Приятна работа!

2nd Grade, World Languages
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading