About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Llythyren t - The Letter t” to assign it to your class.

Beth Ellis

Llythyren t - The Letter t

Grades: PK-TK
Subjects: World Languages

Student Instructions

Llythyren yr wythnos yw ‘t’ • Gwyliwch fideo tric a chlic yn cyflwyno’r llythyren ‘t’ ar youtube (gweler y linc isod) • Gwyliwch y fideo i weld sut i chwarae'r gêm. Ysgrifennwch y llythrennau m,a,p,h a t ar ddarn o bapur. Dwedwch y sŵn yn uchel a gofynnwch i'ch plentyn sblatio'r lythyren gywir. Cymerwch lun neu fideo ohonoch yn chwarae'r gêm a'i uwchlwytho i Seesaw. Rhieni! Cofiwch ddefnyddio sŵn y llythyren yn hytrach nag enw'r llythyren. Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau i glywed pa sŵn sydd gan y llythrennau. This week’s letter is ‘t’ •Watch the ‘tric a chlic’ ‘t’ video on YouTube (see link below) • Watch the video on how to play the letter splat game. Write the letters m,a,p,h and t on a piece of paper and then cut them out. Shout out the letter sound and ask your child to splat the corresponding letter. Take a picture or video of you playing the game and upload it to Seesaw. Parents! Remember to use the Welsh letter sound, rather than the English one or the letter name. We have recorded how to say each letter sounds on the voice instructions. Youtube Peniarth ‘t’ video https://www.youtube.com/watch?v=t5BzBQRHRgA

Loading