About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Darllen a Deall/ Comprehension” to assign it to your class.

Miss Stephens

Student Instructions

Darllen a Deall/ Comprehension

Yn y daflen cyntaf rhaid darllen y frawddeg a lliwio'r llun yn gywir. Yn yr ail daflen rhaid darllen y stori ac yna ateb y cwestiynau. Gyda'r dasg hon gallwch hefyd ysgrifennu'r frawddeg lawn ar ddarn o bapur a'i ddarllen yn ol, gan sicrhau bod cyflwyniad eich gwaith yn daclus. On the first worksheet you must read the sentence and colour the picture accordingly. On the second worksheet you must read the story (link below) and then answer the questions on the worksheet by circling the correct answer. With this task you could also write out each sentence in full on a piece of paper and read it back, ensuring that the presentation of your sentences are neat. Link i'r llyfr / Link to the book: https://read.bookcreator.com/wyChbvVwY0bSTfJdAmOgxDi0gct1/5WbxXrt8S2Ot5Q4ODUzCLA

1st Grade, Kindergarten, 2nd Grade, Reading
1 teacher likes this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: