About Seesaw Sign Up

Teachers, save “🐊 Pump crocodeil / Five crocodiles 🐊” to assign it to your class.

Beth Ellis

🐊 Pump crocodeil / Five crocodiles 🐊

Grades: Pre-K
Subjects: Math

Student Instructions

Helo pawb! 👍 Mrs Flavin sydd yma 😃 Heddiw rydw i eisiau gwneud bach o ganu 🎶 ac wedyn hoffwn i weld eich sgiliau rhifedd, gan ateb cwestiynau tynnu i ffwrdd ➖ Dewiswch y rhif cywir a defnyddiwch y move i glicio ar y rhif cywir a'i dynnu i orffen y swm yn gywir. Am her, beth am ail drefnu'r lluniau o grocodeiliaid o'r mwyaf i'r lleiaf, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw llusgo'r lluniau mewn i'r drefn cywir. Cer amdani! Rydw i’n edrych ymlaen i weld eich gwaith! ⭐️ Hello everybody! 👍 Mrs Flavin here! 😃 Today I would like to do some singing 🎶, and then I would like to see your maths skills by answering the questions where you have to take away ➖ Choose the correct number and use the move to click on the correct number and drag it to finish the sum. For a challenge, how about you try to re-arrange to pictures of the crocodiles, from the largest to the smallest, all you need to do is to drag the pictures in to the correct order. Give it a go! I’m looking forward to seeing your work! ⭐️

Loading