About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Sesiwn Tric A Chlic - Llythrennau Melyn” to assign it to your class.

Beth Ellis

Sesiwn Tric A Chlic - Llythrennau Melyn

Grades: PK-TK
Subjects: World Languages

Student Instructions

Gwrandewch ar y fideo. - Edrychwch ar y weithgaredd - Sawl peth ydych chi'n gallu ffendio yn eich ty chi i gyd fynd gyda ein synau Tric a Chlic. Ydych chi'n gallu dod o hyd i... -Mwnci -Afal -Pen (ydych chi'n gallu tynnu llun eich gwineb a'ch pen) -Hop (unrhyw anifail sy'n hopian fel cwnignen neu cangarw) -Tedi - Eliffant - Clust (unrhyw degan sydd gyda clustiau) - Roced (Gallwch dynnu llun os nad oes gennych tegan yn eich ty) - Ymbarel - Cofiwch dynnu llun o'r pethau rydych wedi ei ddarganfod ac yna uwchlwytho'r lluniau i Seesaw! Bore da! -Watch the video of the Tric a Chlic sesion. - how many items from our Tric a Chlic sounds can you find? -Mwnci (Monkey) -Afal (Apple) -Pen (Head - can you draw a picture of your head anc face) -Hop (Hop - any animal that can hops like a rabbit (cwnigen) or a Kangaroo (Cangarw) -Tedi (Teddy) - Eliffant (Elephant) - Clust (Ear - any toy you have that has ears)(ears - clustiau) - Roced (Rocket - you can draw a picture if you haven't got one!) - Ymbarel (umbrella) - Don't forget to take pictures of the items you find and upload them to Seesaw! Pob lwc! Good luck!

Loading