About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Helfa Lliwiau'r Enfys/ Rainbow Colour Hunt” to assign it to your class.

Miss Stephens

Student Instructions

Helfa Lliwiau'r Enfys/ Rainbow Colour Hunt

1. Cliciwch ar add 2. Edrychwch am y lliwiau yn eich tŷ neu'r tu allan. 3. Defnyddiwch y camera photo i dynnu lluniau a'u hychwanegu at y blwch lliw. 4. Cliciwch ar mic i ddweud wrthyf am rai o'r lliwiau rydych chi wedi'u darganfod. 5. Cliciwch ar check i ychwanegu eich gwaith at eich cyfnodolyn. 1. Click on add 2. Have a look for the colours in your house or outside. 3. Use the camera photo to take pictures and add them to the colour box. 4. Click on mic to tell me about some of the colours you have found. 5. Click on check to add your work to your journal.

1st Grade, Kindergarten, Pre-K, STEAM
66 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading