About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Párové souhlásky Ž - Š” to assign it to your class.

Jitka Legezová

Student Instructions

Párové souhlásky Ž - Š

Zeleným plus přidej aktivitu do svého portfolia. Vyber nástroj ruka a přiřaď vhodná slova do vět. Cvičení přepiš do cvičného sešitu nebo na papír.

2nd Grade, Reading, Writing
8 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading