About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 13: Địa điểm-Tập đọc” to assign it to your class.

Tập đọc-Read. Record your reading! 1. Bà Ngoại thích đến chùa. = 2. Tiệm bán quần áo ở đâu?= 3. Em muốn đi sở thú = 4. Gia đình em đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. = 5. Anh trai của em thích ăn ở nhà hàng = 6. Trường học của em tên là Trường Việt Ngữ Hùng Vương. = 7. Mùa hè, em thích đi tắm biển ở Galveston = 8. Đồi nhỏ hơn núi. = 9. Hồ lớn hơn ao. = 10. Mẹ em đi chợ mỗi Thứ Bảy. hint: đến= come bán = sell mỗi = every đi tắm= go swim nhỏ hơn= smaller lớn hơn= bigger thích= like muốn =want

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 13: Địa điểm-Tập đọc

Listen to Cô Linh's reading in voice instruction first before recording your reading.

2nd Grade, 1st Grade, 3rd Grade, World Languages
5 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading