About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Pysgota am Rhifau - Fishing for numbers” to assign it to your class.

Beth Ellis

Pysgota am Rhifau - Fishing for numbers

Grades: PK-TK
Subjects: Math

Student Instructions

Bore da! Edrychwch ar y fideo! - Ydych chi'n gallu creu 11 pysgodyn? Rhai mawr, bach, hir a byr? Torrwch y pysgod allan ac ysgrifennwch y rhifau 0 i 10 arnyn nhw. Ydych chi'n gallu gofyn i rywun guddio'r pysgod o amgylch y tŷ, neu du allan? Ewch i chwilio am y rhifau a rhowch nhw nôl mewn trefn. Ydych chi'n gallu chwarae gemau gyda'r pysgod, falle gall rhywun ofyn cwestiynau i chi fel "Pa rif sydd 1/2 yn fwy na...," neu "Pa rif sydd 1/2 yn llai na", neu dynnu rhif i ffwrdd a meddwl pa rif sydd ar goll? - Edrychwch ar y weithgaredd. ydych chi'n gallu defnyddio move i lusgo'r pysgod gyda rhifau ar ben y pysgod heb rhifau, fel eu bod nhw mewn trefn? Pob lwc! Pob lwc! Good morning! Look at the video! - Can you create 11 fish? Big (mawr), small (bach), long (hir) and short (byr)? Cut out the fish and write the numbers 0 to 10 on them. Can you ask someone to hide the fish around the house, or outside? Go and look for the fish and put them in order from 0 to 10. Can you play games with the fish? Maybe someone can ask you questions such as 'Which number is 1/2 more than...," ("Pa rif sydd 1/2 yn fwy na...,"), or "Which number is 1/2 less than" ("Pa rif sydd 1/2 yn llai na...,"), or remove a number and think which number is missing? - Have a look at the activity, Can you use the move tool to drag the numbered fish on top of the fish without numbers, so that they are in order? Good luck!

Loading