About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Show your house” to assign it to your class.

Galina Maratilova

Show your house

Grades: 2nd Grade
Subjects: Multilingual Learners

Student Instructions

Натиснете add Използвайте инструмента photo за да заснемете отделните стаи във вашата къща Можете да използвате и mic и да запишете с глас, стаята - на английски език Натиснете check

Loading