About Seesaw Sign Up

Students use creative tools in the Seesaw app or website to complete classroom activities like "Kiʻi Kuana Helu: Kau…"

Kahaiola Harders

Student Instructions

Kiʻi Kuana Helu: Kau 2 Lā 1

E hoʻopihapiha kūpono i ke kiʻi kuana helu, hopuna helu, a me ka kiʻikuhi huʻa kuana helu. E makaʻala ʻoe i ka nui o nā haneli, ʻumi, a me ʻekahi.

2nd Grade, Math
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: