About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Gwyddoniaeth gwych Cymysgu Lliwiau - Mad…” to assign it to your class.

Beth Ellis

Gwyddoniaeth gwych Cymysgu Lliwiau - Mad Science Mixing Colours

Grades: PK-TK
Subjects: Science, Art

Student Instructions

Bore da! Heddiw rydyn ni'n mynd i gymysgu lliwiau! Edrychwch ar Mrs Ellis yn cymysgu'r dwr yn y fideo. - Ydych chi'n gallu rhagfynegi beth fydd yn digwydd pan mae Mrs Ellis yn cymysgu'r lliwiau? - Ydych chi'n gallu cymysgu lliwiau adre, fe allwch chi gymysgu dwr lliw, neu gymysgu paent ar eich dwylo neud gyda brwsh. Cofiwch i ddweud beth yr ydych yn meddwl bydd yn digwydd cyn i chi gymysgu'r lliwiau! - Edrychwch ar y weithgaredd ydych chi yn gallu dangos pa liwiau yr ydych wedi eu creu drwy gymysgu'r lliwiau? Pob lwc! Good morning! Today we are going to be mixing colours! Watch the video of Mrs Ellis mixing the colours can you predict what will happen when she mixes the colours? - Can you mix your own colours at home? You can mix coloured water, or paint in your hands or with a brush. Don't forget to say what you think will happen before you mix the colours! - Have a look at the activity. Can you show what happened when you mixed the colours. Good luck!

Loading