About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Флашкарти” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Student Instructions

Флашкарти

Флашкартата е иструмент за учене. Тя има 2 страни - едната съдържа понятието, а другата - описанието . Ще направим флашкарти за да научим кои са флаговете на държавите в Европа. 1. Изберете си 5 държави и потърсете какви са техните национални флагове. 2. Запишете изображенията им на диска, във вашата папка. 3. Отворете инструмента за създаване на фалшкарти https://www.cram.com/ и изберете CREATE FLASHCARDS 4. Въведете име и в частта FRONT поставете изображението на първия флаг. 5. В частта BACK напишете името на държавата, изберете подходящ шрифт и големина. 6. Направете го за всяка страна. 7. Изтеглете създадените карти и ги публикувайте в дневника като използвате и

4th Grade, Computer Science
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire