About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Озвучаване на история” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Student Instructions

Озвучаване на история

Имате история, разказана в няколко слайда /екрана/ в програмата PowerPoint. За да я озвучим трябва да намерим подходящ инструментален файл -MP3. 1. Отворете следния линк: https://www.fesliyanstudios.com/royalty-free-music/downloads-c/commercial-and-advertising-music/5 2. Изберете подходяща мелодия - например The Biggest Smile. 3. Изтеглете и съхранете файла във вашата папка. 4. Отворете вашата история и добавете звуковия файл като последователно изберете Insert/Вмъкни, Soung/Звук и изберете звуковия файл от вашия компютър. 5. Настройте звукът да върви до последния слайд на историята. Вижте настройките в картинката! 5. Не забравяйте да тествате преди да съхраните и поставите в дневника

4th Grade, Computer Science
5 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading