About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Kể chuyện theo hình” to assign it to your class.

Ms. Catherine & Ms. Ngan

Student Instructions

Kể chuyện theo hình

1. Nhấp vào add 2. Sắp xếp các bức tranh theo thứ tự của câu chuyện muốn kể. 3. Nhấp drawing để viết số thứ tự. 4. Nhấp rec để kể chuyện. 5. Nhấp vào "Tiêu đề" để đặt tựa đề câu chuyện. 6. Nhấp check để nộp bài.

3rd Grade, 2nd Grade, 4th Grade, World Languages
21 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading