About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Sgwiglo’n Tra’n Wiglo! - Squiggle while…” to assign it to your class.

Beth Ellis

Sgwiglo’n Tra’n Wiglo! - Squiggle while you wiggle!

Grades: PK-TK
Subjects: Physical Education, World Languages, Writing

Student Instructions

Gwyliwch y fideo. - Ydych chi'n gallu dod o hyd i rhuban, sgarff neu unrhywbeth hir allwch chwifio a gwneud siapau gyda? - Gwrandewch ar y gerddoriaeth,mae yna syniadau yn y weithgaredd. Ydych chi'n gallu gwneud siapau mawr a bach gyda'r rhuban/sgarff fel Mrs Ellis yn y fideo? Ydych chi'n gallu creu'r siapau yma; - Cylch mawr a bach -Siap tonnog (mawr bach, araf, cyflym) -Lan a lawr (mawr, bach, araf a cyflym) - Ar draws - Igam ogam - Troellog -Ydych chi'n gallu gwneud yr un patrymau ar ddarn o bapur gan ddefnyddio pen/pensil/ pen ffelt/ creon? Mae yna syniadau i chi yn y weithgaredd. - Cofiwch i wneud fideo ohonnoch yn dawnsio a tynnwch lun o'r partymau rydych wedi eu gwneud. Cofiwch i uwchlwytho eich video a'ch siapau i Seesaw! Watch the video! - Can you find something at home like a long ribbon or scarf that you can wave to make shapes? - Listen to the music, there are links to some songs in the activity. Can you make big and small shapes with your ribbon or scarf like Mrs Ellis in the video?Can you make these shapes? - A big and small circle (cylch bach a mawr) -A wavy shape (Siap tonnog) (Big, small, fast, slow - mawr bach, araf, cyflym) - Up and down (Lan a lawr) (big, small,slow and fast)- mawr, bach, araf a cyflym) - Across - Ar draws - Zig Zag - Igam ogam - Swirly - Troellog -can you make the same shapes and patterns on a piece of paper, using a pen, felt pen, crayon or pencil? have a look in the activity for some ideas! - Don't forget to make a video of you dancing and making shapes! You can also take a picture of the shapes you have made on the paper and upload it to Seesaw.

Loading