About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Bài 6: Tập dịch-Bộ phận cơ thể 2” to assign it to your class.

Dịch sang Tiếng Anh (Translate into English) 1. đùi to = 2. trán dơ = 3. ngón tay nhỏ = 4. móng chân dài = 5. rờ mặt= 6. chạy nhanh = 7. Mũi dùng để ngửi = 8. Mắt dùng để nhìn = 9. Miệng dùng để nói = 10. Tai dùng để nghe =

Linh Robinson

Student Instructions

Bài 6: Tập dịch-Bộ phận cơ thể 2

Chọn biểu tượng cuốn sách (Edit notes) để viết câu trả lời dịch sang Tiếng Anh. Use function "Edit Note" to write your translation in English (notebook button).

1st Grade, 3rd Grade, 2nd Grade, World Languages
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: