About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Plannu hadau Berwr - Growing Cress Seeds” to assign it to your class.

Beth Ellis

Plannu hadau Berwr - Growing Cress Seeds

Grades: PK-TK
Subjects: World Languages, Science

Student Instructions

Bore da! Fe ddylech chi wedi derbyn trwy'r drws pecyn bach yn cynnwys hadau berwr (cress) er mwyn cyflawni'r dasg hon. - Edrychwch ar fideo Mrs Ellis yn plannu’r hadau berwr. Mae yna hefyd cyfarwyddiadau i chi ddilyn yn y gweithgaredd. - Ydych chi'n gallu plannu eich hadau? Cofiwch uwchlwytho fideo neu lun ar Seesaw - Wrth i'r hadau dyfu, cofiwch ddanfon lluniau i ni! Pob lwc You should have received a small package through your door with some cress seeds in order to complete this task. - Watch the video of Mrs Ellis planting the seeds. There are also instructions within the activity. - Can you plant the seeds you have received? Don't forget to upload pictures or a video on Seesaw! - As your seeds grow, don't forget to take pictures! Good luck!

Loading