About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Умножението е лесно” to assign it to your class.

Yordanka Parvanova

Student Instructions

Умножението е лесно

1. Докоснете бутона: + Add Response Изгледайте ВИДЕОТО. То ще ви покаже какво трябва да правите във всяко поле. 2. Следвайте инструкциите на изображението, за да изберете: рисунка, етикет или rec (микрофончето за запис на звук). Не повтаряйте моя пример. В средното поле изберете ваша задачка и я представете по образеца от видеото. 3. Не забравяйте да напишете отговора си в полето за уравнение 4. Докоснете бутона: check, за да го добавите към вашия дневник Приятна работа!

2nd Grade, Math
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading